Правила на конкурса „Моето бъдеще е тук, защото…“

Правила на конкурса „Моето бъдеще е тук, защото…“

Член 1: ТЕМА

Инициативата „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“ (ИНИЦИАТИВАТА) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, подкрепена от Cargill в България, кани българските потребители на Facebook и Instagram да участват в SoMe играта „Моето бъдеще е тук, защото…“ (ИГРАТА).

ИГРАТА предоставя възможност избраните победители да се срещнат с един от Настоятелите от Борда на Настоятелите на инициативата „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“ или друг успешен българин, като довършат изречението: „Моето бъдеще е тук, защото…“ като коментар под публикациите за ИГРАТА.

Бордът на Настоятелите на ИНИЦИАТИВАТА ще избере петима от участниците в ИГРАТА, които ще имат възможност да се срещат със Настоятел или успял българин и да изкарат един ден под неговото менторство.

 

Член 2: СРОКОВЕ

Срокът за изпращане на предложения за ИГРАТА е в периода 18 юни – 16 юли 2019 г. Предложенията се приемат само чрез коментари под постовете за ИГРАТА във Facebook и Instagram профилите на ИНИЦИАТИВАТА или с използването на хаштагове:

#МоетоБъдещеЕТук

#МоетоБъдещеЕТукИграта

Уеб адресите на съответните профили са:

За повече информация относно ИГРАТА можете да изпратите лично съобщение чрез Facebook и/или Instagram.

 

Член 3: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участниците трябва да бъдат на възраст между 16 и 30 години говорещи български език.

Участниците кандидатстват индивидуално.

Подадените предложения следва да са авторски.

При смислово повтаряне на дадено предложение, първият потребител, който го е предложил, се счита за правоносител, независимо, в коя от двете социални мрежи е направено предложението.

 

Член 4: ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

Анонимни или съмнителни профили в Instagram или Facebook се изключват от участие или профили с наличие на съдържание нарушаващи правилата на Instagram или Facebook и етичните норми и законодателството на Република България и Европейския съюз.

 

Член 5: ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР

Бордът на Настоятелите на ИНИЦИАТИВАТА избира измежду всички предложения на участниците, онези които най-много им допадат и отразяват основната цел на ИНИЦИАТИВАТА, а именно популяризирането на възможностите за младите хора да учат и да се развиват професионално в България.

Решението на Борда на настоятелите е окончателно.

Бордът на настоятелите към 1 юни 2019 г. е в състав: доц. Теодор Седларски, декан на Стопански факултет на Софийския университет, Методи Георги изпълнителен директор на Cargill в България, Десислава Банова-Плевнелиева, Максим Майер, редакционен директор на сп. Мениджър.

Промени в състава на Борда са възможни. Добавянето на нови членове ще бъде обявено публично, в сайта на ИНИЦИАТИВАТА https://successinbulgaria.bg/, чрез профилите на ИНИЦИАТИВАТА в социалните мрежи, в които се провежда играта.

В края на конкурсната част победителите се обявяват в Instagram и Facebook в рамките на 10 работни дни след края на ИГРАТА. Екипът ще се свърже с всеки от участниците чрез лично съобщение в двете социални мрежи, с което да бъде известен, че е избран сред наградените.

Чрез лично съобщение във Facebook и/или Instagram се уточняват подробностите около организирането на среща с Настоятел или друг успешен българин.

 

Член 6: НАГРАДА

Наградата за победителите е среща с Настоятел от Борда на Настоятелите на ИНИЦИАТИВАТА или друг успешен българин.

Срещата се организира в рамките на един месец след обявяването на победителите.

 

Член 7: АВТОРСКИ ПРАВА

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и партньорите, подкрепящи ИНИЦИАТИВАТА „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“ си запазват правото да възпроизвеждат и обработват предоставения материал и предложения за представителни цели, за медийна употреба, както и за рекламни цели.

 

Член 8: ОТГОВОРНОСТ

Организаторите не носят отговорност за анулирането, отлагането или изменението на ИГРАТА поради непредвидени обстоятелства. Настоятелно се препоръчва да не бъде чакан последния момент за подаване на предложенията. Поради бавен интернет, проблеми със сървъра или други проблеми, които не зависят от организаторите, крайният срок може да изтече, без предложението да е получено на сървъра.

 

Член 9: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Участието в ИГРАТА означава пълното приемане на настоящите правила.

 

Член 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в ИГРАТА, Участниците декларират, че са съгласни с Правилата,  и са съгласни, че техните лични данни могат да бъдат обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Меню